Οι τυχεροί της κληρωης των προσκλήσεων της παράστασης "ΣΙΓΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ"

H Κλήρωση των 20 διπλών προσκλήσεων που προσφέρει το House of Wine στους πελάτες και φίλους τους έγινε.

Οι συμμετοχές ήσαν πάρα πολλές, για όλες τις ημέρες των παραστάσεων.

Η κλήρωση έγινε χωριστά για κάθε ημέρα, και κληρώθηκαν 5 τυχεροί φίλοι μας για 5 διπλές προσκλήσεις για κάθε ημέρα που είχαν επιλέξει να μετάσχουν.

Αν έχετε συμμετάσχει στην κλήρωση, αναζητείστε το όνομά σας στ