Που οφείλεται η αύξηση οινοπνεύματος στο κρασί;  Η εύκολη απάντηση, αλλά και αυτή που υποστηρίζουν οι περισσότεροι οινοποιοί, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της αλλαγής του κλίματος. Εντούτοις, έρχεται η επιστήμη για να καταρρίψει και αυτό τον μύθο.... αλλά και να αποκαλύψει έναν ...απλό τρόπο με τον οποίο κάποιοι οινοποιοί κρατούν χαμηλά το αλκοόλ στα κρασιά τους.

Μια πρόσφατη μελέτη της "Αμερικανικής Ένωσης των Οικονομολόγων Οίνου" (American Association of Wine Economists) ανέλυσε τα κλιματικά δεδομένα από το 1992 μέχρι και το 2009 παράλληλα με την ανάλυση 129.123 δειγμάτων κρασιών από τα οποία 80.421 ήσαν ερυθρά και 46.985 λευκά.

Το πρώτο τους εύρημα ήταν εντυπωσιακό: Ο "θερμικός δείκτης" στις περισσότερες οινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου αυξήθηκε λιγότερο από την άνοδο του αλκοόλ στα κρασιά, και δεν μπορεί να αποδοθεί στην άνοδο της θερμοκρασίας η σταθερή άνοδος του αλκοόλ στα κρασιά κατά το διάστημα αυτό. Ο "θερμικός δείκτης" δημιουργήθηκε από τον μέσο όρο των ημερήσιων υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών της περιόδου ανάπτυξης των σταφυλιών για κάθε χώρα.

Η έρευνα μας λέει ότι η μέση αύξηση του αλκοόλ στα κρασιά ήταν πολύ υψηλότερη (1,12%) από την αύξηση που θα όφειλε να υπάρχει στο αλκοόλ βάσει του "θερμικού δείκτη" που θα ήταν 0,05% το χρόνο. Για να αποδοθεί η πραγματική αύξηση του αλκοόλ στα κρασιά στην άνοδο της θερμοκρασίας, θα έπρεπε η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία της καλλιεργητικής περιόδου να είχε ανέβει κατά 6,7 βαθμούς Κελσίου περίπου!

Αλλά το δεύτερο εύρημά τους ήταν ίσως πιο εντυπωσιακό: Στο 57% των 100.000 δειγμάτων που εξετάσθηκαν, ο αλκοολικός βαθμός που αναγραφόταν στην ετικέτα ήταν κατά μέσο όρο 0.45% χαμηλότερος του πραγματικού!

"Είναι κερδοφόρο για τους οινοποιούς να δίνουν στους καταναλωτές ταυτόχρονα τα επιθυμητά γευστικά κλπ. χαρακτηριστικά (περιλαμβανομένης της υψηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ) και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά στην ετικέτα, υποβαθμίζοντας τον αλκοολικό βαθμό" αναγράφεται στην έκθεση. Και συμπληρώνεται ότι αυτή είναι μια τακτική που απαντάται κυρίως στο Νέο Κόσμο.

Πάντως το συμπέρασμα της έκθεσης είναι κατηγορηματικό: Η αύξηση του αλκοόλ στα κρασιά οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στους οινοποιούς.

Αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ... Εδώ, απολαύστε το κρασί που σας αρέσει χωρίς ...περιττές αναλύσεις κλπ. Ε... τώρα, αν ζαλιστείτε κάπως περισσότερο, μάλλον θα οφείλεται στην ...υπερκατανάλωση!