Παρουσίαση βιβλίου: How to Τaste της jancis Robinson Παρουσίαση βιβλίου: How to Τaste της Jancis Robinson "Είναι τρομακτικά εύκολο για όλους εμάς που ζούμε από το να γράφουμε και να μιλάμε για το κρασί να χάσουμε την οπτική του γεγονότος ότι αυτό που τελικά μετράει είναι η γεύση του. Το αγαπημένο αυτό υγρό υπάρχει όχι γαι να γεμίζει βιβλία αναλύσεων ή να δικαιολογεί χάρτες εσοδειών, αλλά για να μας δίνει απόλαυση μέσα από τις αισθήσεις μας. Αυτός ο οδηγός για το κρασί είναι απλά ένας συνοδός σας όταν πίνετε κρασί, που εξηγεί γιατί τα διάφορα κρασιά έχουν τη συγκεκριμένη γεύση, μέτσι ώστε με το να είστε ένας πλ