Οι ειδικοί μιλούν για τις "Πλαγιές Γερακιών"
Παρακαλέσαμε κάποιους από τους σημαντικότερους γευσιγνώστες, οινοδημοσιογράφους και κριτικούς ή συγγραφείς οίνου να εκτιμήσουν το "Πλαγιές Γερακιών - Ερυθρός". Οι περισσότεροι είχαν την καλωσύνη να ανταποκριθούν στο αίτημά μας, -και τους ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή τους- και εδώ δημοσιεύουμε τις απόψεις τους. Πιστεύουμε ότι οι ανεξάρτητες και ανεπηρέαστες απόψεις των ειδικών συμβάλλουν σημαντικά στην εκτίμηση των οίνων από το ευρύ κοινό.

Επισημαίνουμε επίσης ότι δημοσιεύουμε τις απόψεις αυτές ανεξάρτητα αν είναι ευνοικές ή όχι