ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδική η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές αγορές
Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για την χρήση του Ίντερνετ από τα ελληνικά νοικοκυριά που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και αφορά την περίοδο του 1ου τριμήνου του 2012 και για κάποια στοιχεία της περιόδου 4/2011-3/2012.

Πιστεύουμε ότι εφ' όσον παρακολουθείτε ένα site Οίνου όπως το House of Wine, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Έχουμε λοιπόν καλά νέα για εσάς, που σαν χρήστης του Ίντερνετ βρίσκεστε ανάμεσα στους Έλληνες που παρακολουθούν την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και για εμάς, που ασχολούμαστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο οίνου.

Ας ξεκινήσουμε από εμάς: Τρεις στους δέκα Έλληνες χρήστες του Ίντερνετ πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές! Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 26,9%, που σημαίνει ότι καταγράφηκε αύξηση 14,0%, σε σχέση µε το 2011. Σημαντικό για μια περίοδο κρίσης!

Αλλά και εσείς βρίσκεστε ανάμεσα στο πιο προοδευτικό τμήμα του Ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή στο 53,6% των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το Ιντερνετ, και μπράβο σας.

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα η αύξηση της χρήσης του Ιντερνετ μέσα από κινητές συσκευές, laptops, tablets και κινητά τηλέφωνα. Αν αγοράζετε το κρασί και τα ποτά σας από το House of Wine, τότε βρίσκεστε ανάμεσα στο πιο ...εκλεκτό τμήμα του Ελληνικού λαού που  ανέρχεται σε 26,9% των χρηστών του διαδικτύου. Αν δεν το κάνετε, τότε ...καιρός να αρχίστε!

Γενικό συμπέρασμα: Η Ελλάδα προχωρά στον εκσυγχρονισμό της, οι Έλληνες παρακολουθούν την τεχνολογία, παρά την τεράστια κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Σε σύγκριση με τα παγκόσμια δεδομένα, δεν είμαστε και άσχημα: Βρισκόμαστε κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο των χρηστών Ιντερνετ με 53,6% έναντι 63%, αλλά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (34,3%)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2012
30 IOYNIOY, 2012

ΠΕΡΙΟΧΗ

Πληθυσμός
( 2012 )

Χρήστες Internet

Διείσδυση
(% Πληθυσμού)

Αύξηση
2000-2012

Africa

1,073,380,925

167,335,676

15.6 %

3,606.7 %

Ασία

3,922,066,987

1,076,681,059

27.5 %

841.9 %

Ευρώπη

820,918,446

518,512,109

63.2 %

393.4 %

Μέση Ανατολή

223,608,203

90,000,455

40.2 %

2,639.9 %

Βόρεια Αμερική

348,280,154

273,785,413

78.6 %

153.3 %

Λατινική Αμερική / Καραιβική

593,688,638

254,915,745

42.9 %

1,310.8 %

Ωκεανία/ Αυστραλία/

35,903,569

24,287,919

67.6 %

218.7 %

Ελλάδα10.815.1975.796.94553,6%-

ΣΥΝΟΛΟ

7,017,846,922

2,405,518,376

34.3 %

566.4 %Τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΑΤ:

Πάνω από τα µισά νοικοκυριά της χώρας (53,6%), µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία (96,2%) οι συνδέσεις αυτές είναι ευρυζωνικές. ∆ιαχρονικά η εξέλιξη απεικονίζεται στο γράφηµα που ακολουθεί:

Νοικοκυριά µε σύνδεση στο διαδίκτυο - ευρυζωνικές συνδέσεις (%)ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Έξι στους δέκα χρησιµοποίησαν Η/Υ και το διαδίκτυο κατά το Α’ τρίµηνο του 2012.

Σύγκλιση παρατηρείται στα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Όποιος χρησιµοποίησε Η/Υ κατά το Α’ τρίµηνο του 2012 χρησιµοποίησε και το διαδκτυο.

∆ιαχρονικά, τα ποσοστά παρουσιάζονται στο γράφηµα που ακολουθεί:Τακτική χρήση του διαδικτύου, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, διενεργεί το 91,4% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίµηνο του 2012, ποσοστό σταθερό σε σχέση µε το 2011 (91,7%) ενώ το ποσοστό όσων χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο παρουσιάζει αύξηση κατά 4,6% σε σχέση µε αυτό που καταγράφηκε το 2011.

ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ύο στους δέκα συνδέονται στο διαδίκτυο, εν κινήσει, από φορητή συσκευή.

Το 22,5% του συνολικού πληθυσµού ηλικίας 16-74 ετών και το 40,9% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίµηνο του 2012, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, µε τη χρήση φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet), κινητού τηλεφώνου, smart phone ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, ebook reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών, κ.ά.), παρουσιάζοντας αύξηση 64,2% και 54,9%, αντίστοιχα, σε σχέση µε το Α’ τρίµηνο του 2011.

Όσοι δεν συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, ανέφεραν σε ποσοστό 78,7% ότι δεν χρειάστηκε να συνδεθούν εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους και σε ποσοστό 16,1% επικαλέστηκαν το υψηλό κόστος (της συσκευής ή και της συνδροµής για το διαδίκτυο).

Τρεις στους δέκα από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο µε φορητό υπολογιστή, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, έκαναν καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή χρήση, ενώ η αναλογία είναι τέσσερις στους δέκα για όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο µε κινητό τηλέφωνο, έξυπνο τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή.

Τέσσερις στους δέκα ανέφεραν ως συχνό πρόβληµα που αντιµετώπισαν κατά τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο από φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή την µη καλή λήψη του σήµατος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ ένας στους δέκα ανέφερε ως πρόβληµα τη δυσκολία καθορισµού ή αλλαγής των ρυθµίσεων που απαιτούνται για σύνδεση στο διαδίκτυο (π.χ. για αλλαγή από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε WiFi, ενεργοποίηση των εφαρµογών εντοπισµού θέσης ή ενεργοποίηση του διαδικτύου), τη δυσκολία χρήσης της µικρής οθόνης ή της εισαγωγής κειµένου στη φορητή συσκευή, καθώς και τους απρόσµενα υψηλούς λογαριασµούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Έξι στους δέκα χρησιµοποιούν, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Έξι στους δέκα, από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες από τις ιστοσελίδες δηµόσιων υπηρεσιών, για προµήθεια αιτήσεων, βεβαιώσεων, ιστοποιητικών κλπ. ή και για αποστολή συµπληρωµένων εντύπων.

Κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, σηµειώθηκε αύξηση 34,9%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά ένα έτος πριν (Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011) στη χρήση των ιστοσελίδων των δηµοσίων υπηρεσιών για αποστολή συµπληρωµένων εντύπων, όπως η φορολογική δήλωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τρεις στους δέκα πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το Α΄ τρίµηνο του 2012 πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται στο 26,9%. Καταγράφηκε αύξηση 14,0%, σε σχέση µε το 2011, αύξηση µικρότερη σε σχέση µε αυτή του χρονικού διαστήµατος 2010-2011 (28,3%), ανάλογη αυτής του χρονικού διαστήµατος 2009 - 2010 (13,6%)