Στις ηλεκτρονικές αγορές ...πάμε καλά!
Χωρίς να προσπαθούμε να ευλογήσουμε ...τα γένια μας, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το 1o τρίμηνο 2012 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανήλθε σε 26,9 %, που αντιπροσωπεύει μια αύξηση 14% από το 1ο τρίμηνο του 2012. Καθόλου άσχημα για περίοδο κρίσης...
Η αύξηση όμως δεν αφορά μόνο σε αυτό το διάστημα: Για το διάστημα 2008- 2012, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης αυτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω του διαδικτύ