Οι τελευταίες εξελίξεις στα παγκόσμια στατιστικά του κρασιού
Η παραγωγή και η κατανάλωση κρασιού είναι μια ευρωπαϊκή παράδοση που εκτείνεται στα βάθη των αιώνων, και πιο πρόσφατα νέα μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει επίσης πρόοδο στην παραγωγή οίνων ποιότητας. Και η παγκόσμια κατανάλωση είναι επίσης σε αυξητική πορεία - με κάποιες ασυνήθιστες αλλαγές. Η Κίνα, για παράδειγμα, μόλις πριν α