Α Matter of Taste στο Λονδίνο με κρασιά ΑΛΦΑ και Σιγάλα!
Τις περισσότερες φορές είναι τα βραβεία που παίρνουν τα ελληνικά κρασιά σε διεθνείς διαγωνισμούς που μας εντυπωσιάζουν. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά που τιμούν τα Ελληνικά κρασιά... εκεί υπεισέρχεται και ο παράγων τύχη, σε μεγάλο βαθμό.

Όταν όμως ελληνικά κρασιά επιλέγον