Αύξηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε Ευρώπη και Ελλάδα
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά τον περασμένο χρόνο.

Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου αγαθών και των υπηρεσιών στην Ευρώπη ανήλθε σε 13,9% το 2014, φτάνοντας τα 426,8 δις €. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Μόνο η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific) έχει μεγαλύτερη βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της νέας Παγκόσμιας Έκθεσης ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2015, που ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Foundation). Αυτη η πανευρωπαική ένωση εταιρειών online λιανικών πωλήσεων διαπίστωσε ότι το περασμένο έτος, 2,64% του παγκόσμιου ΑΕΠ δαπανήθηκε για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και online πωλήσεων. "Με την πρώτη ματιά, αυτό δεν φαίνεται σημαντικό, αλλά το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 100% από το 2010. Αυτό δείχνει την τεράστια αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τα τελευταία χρόνια", λέει ο διευθυντής Jorij Abraham.

Όπως είπε, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού ήταν (όπως και κατά την προηγούμενη χρονιά), η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο το 2014. Η Ευρώπη κατέχει τη δεύτερη θέση, αλλά το σημαντικό γεγονός είναι ότι η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου της Ασίας-Ειρηνικού αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό (44,3% έναντι 13,9% για την Ευρώπη), η οποία θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο χάσμα μετα