Η Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
Το 2014 η συνολική παγκόσμια έκταση αμπελώνων (επιτραπέζια και οινοστάφυλα) ανήλθε σε 7.573 kha (χιλιάδες εκτάρια), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2013 που ήταν 7.847 kha. Αυτό αναφέρουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.), στο πλαίσιο του 38ου Παγκοσμίου Συνεδρίου, που διοργάνωσε στο Mainz. Το 2000 η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 63% των παγκόσμιων επιφανειών σε αμπελώνες, ενώ το 2014 οι επιφάνειές της μειώθηκαν στο 54%. Αντίστοιχα η Ασία αύξησε τις καλλιεργούμενες εκτάσεις από 19% σε 24%, με πρωταγωνίστρια την Κίνα που σήμερα κατέχει την δεύτερη θέση (με 800 kha) πίσω από την Ισπανία.

Επιτραπέζια σταφύλια

Το 2014 η παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2013. Γενικότερα τα τελευταία 15 έτη υπάρχει μια αύξηση της παραγωγής (+13%) παρά τη μείωση της έκτασης του αμπελώνα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της αύξησης των αποδόσεων λόγω της συνεχούς βελτίωσης των αμπελουργικών τεχνικών και των ευνοικών κλιματολογικών συνθηκών σε κάποιες χώρες. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός (15% της παγκόσμιας παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών) και ακολουθείται από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Οι χώρες της Ασίας παράγουν το 63% της παγκόσμιας παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών. Αντίθετα η Ευρώπη έχει την μεγαλύτερη παραγωγή οινοστάφυλων στον κόσμο.

Μερίδια της παγκόσμιας παραγωγής Σταφυλιών/Χώρα

Παραγωγή οίνου

Το 2014 η παγκόσμια παραγωγή οίνου ανήλθε στα 270 mhl (εκατ. εκατόλιτρα) έναντι 291 mhl το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7%. Αυτό οφειλόταν κυρίως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής Οίνου
Όμως παρά την πτωτική τάση, η Ευρώπη συνεχίζει να παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες οίνου. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα παραγωγής (46,2 mhl), ακολουθείται από την Ιταλία (44,7 mhl) και την Ισπανία η οποία επέστρεψε στο μέσο επίπεδο της παραγωγής της (38,2 mhl) μετά από ένα έτος ρεκόρ το 2013. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 14η θέση της παγκόσμιας παραγωγής οίνου. Πρώτη παραγωγός χώρα εκτός Ευρώπης είναι οι ΗΠΑ (38,2 mhl) ακολουθούμενες από την Αργεντινή, τη Νέα Ζηλανδία και την Νότια Αφρική.

Παγκόσμια Παραγωγή Οίνου/Χώρα
Κατανάλωση οίνου

Στα 240 mhl οίνου προσδιορίζεται από τον OIV η παγκόσμια κατανάλωση οίνου το 2014. Καθαρή ανοδική τάση στην κατανάλωση παρουσιάζουν οι ΗΠΑ, η Κίνα και εν μέρει η Ρωσία που αποδίδεται στην αύξηση των εισοδημάτων και την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, ενώ η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία παραδοσιακές οινοπαραγωγές χώρες παρουσιάζουν σαφή μείωση. Ειδικά για τους ροζέ οίνους, ο Γενικός Διευθυντής του OIV, Jean-Marie Aurand, ανέφερε ότι τα 10 τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην κατανάλωση ροζέ οίνων κατά 25% και σήμερα αντιπροσωπεύει το 10% των οίνων κατανάλωσης. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση κατανάλωσης ροζέ οίνων στη Γαλλία....

Παγκόσμια Παραγωγή Οίνου/Κράτος