"Ανοιχτές Πόρτες 2016-Απόψεις επισκεπτών": Χ. Ηλιόπουλος για το Κτήμα Μάτσα και Παπαγιαννάκου
Η εμπειρία της κου Χρίστου Ηλιόπουλου για τα Κτήματα Μάτσα και Παπαγιαννάκου.

Σήμερα Κυριακή 29