Το Καλύτερο Κρασί!
Από τον Θ. Λέλεκα 


Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν φίλοι, γνωστοί και αναγνώστες, είναι «Ποιο είναι το καλύτερο κρασί;». Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε και να ιεραρχούμε τα πάντα στη ζωή μας, και να αναζητούμε συνέχεια το καλύτερο. Πόσο μάλλον δε, όταν βρίσκουμε κάποιον που έχει γνώση και εμπειρία πάνω σε ένα αντικείμενο, οπότε είναι σχεδόν σίγουρο ότ