Μπράβο στην Οινοποιία Μπουτάρη! ΜΠΡΑΒΟ! Από τον Τ. Πικούνη


Θα ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο ...Μπράβο!

(Ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να το ...εκφράσουμε και οπτικά!)

Μπράβο στην οινοποιία Μπουτάρη, μπράβο σε όλους τους συντελεστές αυτής της πραγματικά θαυμάσιας κίνησης, μ