Κτήμα Γεροβασιλείου - Ανοικτές Πόρτες και ...μαθήματα marketing
Από τον Τ. Πικούνη

Όταν μας έφτασε η δεύτερη ανακοίνωση από το Κτήμα Γεροβασιλείου για τις εκδηλώσεις στις "Ανοιχτές Πόρτες", σκεφτήκαμε ότι, εφ' όσον δημοσιεύσαμε την πρώτη ανακοίνωση, ίσως δεν θα έπρεπε να δημοσιεύσουμε τη δεύτερη, αφού υπάρχει "συνωστισμός" στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία για ανακοινώσεις σχετικά με τις "Ανοικτές Πόρτες"

Εντούτοις, όταν τη διαβάσαμε , σκεφτήκατε ότι θα άξιζε να την δημοσιεύσουμε για ... διδακτικούς λόγους!

Τι εννοούμε διδακτικούς; Μα, πολύ απλά, είναι μια ανακοίνωση-υπόδειγμα για το πως θα έπρεπε να επικοινωνούνται οι εκδηλώσεις για τις ΄"Ανοικτές Πόρτες" αλλά και οι εκδηλώσεις γενικά. Και επειδ