Οι Πρωταθλητές!

 

Σήμερα παρουσιάζουμε τις δικές σας επιλογές. Τις επιλογές των πελατών του House of Wine, όπως αυτές καταγράφτηκαν μέσα από τις πωλήσεις του House of Wine το τελευταίο τρίμηνο.

Δηλαδή, τους δικούς σας ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ! Αυτούς που εσείς αναδείξατε, που προτιμήσατε να συνοδεύσουν το φαγητό σας, την διασκέδασή σας, τις ώρες χαλάρωσης.

Είναι αξιόλογες οι επιλογές σας. Γιατί διαλέξατε με κριτήριο την ποιότητα, χωρίς να παρασυρθείτε α