Ανοιχτές Πόρτες: It takes two to Tango...
Από τον Τ. Πικούνη

Έκλεισαν λοιπόν οι "Ανοιχτές Πόρτες" των οινοποιείων της Ελλάδας σήμερα, Κυριακή βράδυ που γράφω αυτό το σημείωμα. Και από όσα είδα τόσο ο ίδιος από τις επισκέψεις μου σε αρκετά οινοπ