Ανοίγοντας τη Νάουσσα Μπουτάρη του '90!
Από τον Τ. Πικούνη

Στο προηγούμενο άρθρο μου, το "Οβελίας και κρασί: 3+1 προσωπικές επιλογές..." σας είχα πει τις προσωπικές μου επιλογές κρασιών που θα συνόδευαν το φετινό μου Οβελία. Και όπως οι 3 Σωματοφύλακες ήσαν... τέσσερεις, έτσι και οι τρείς επιλογές μου... με την προσθήκη ενός παλαιωμένου κρασιού, της Νάουσσας Μπουταρη 1990.