Ο Γιάννης Καρακάσης είναι πλέον ο δεύτερος Έλληνας Μaster of Wine!

Από τον Τ. Πικούνη

Όσοι από εσάς διαβάζετε άρθρα σχετικά με το κρασί, θα έχετε διαπιστώσει ότι δίπλα στο όνομα κάποιων συγγραφέων υπάρχουν δύο γράμματα: ΜW... συνήθως χωρίς επεξηγηση, γιατί στους κύκλους των φανατικών φίλων του οίνου τα δύο αυτά γράμματα αντιπροσωπεύουν ότι σπουδαιότερο μπορ