Μια γνήσια Ιταλική συνταγή από το... Πήλιο!
Από τον Τ. Πικούνη

Την αγάπη μου για την Τσαγκαράδα, όσοι μου κάνετε την τιμή να διαβάζετε