Το καλάθι μου 0 Item (s)
Εναλλαγή Πλοήγησης

Hellastat: Περεταίρω υποχώρηση της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου

Hellastat: Περεταίρω υποχώρηση της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου
Η οικονομική ύφεση και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών επηρέασε αρνητικά την εγχώρια αγορά κρασιού το 2011, συμπεραίνει πρόσφατη μελέτη της Hellastat για τον εγχώριο κλάδο παραγωγής κρασιού.

Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η αγορά υπέστη υποχώρηση σε όρους όγκου κατά 15%-18%, με τις πωλήσεις στον τομέα της εστίασης να έχουν μειωθεί κατά 25% λόγω των σημαντικών περικοπών για κατανάλωση φαγητού / ποτού εκτός οικίας.
Ειδικότερα, η εγχώρια κατανάλωση οίνου, την αμπελοοινική περίοδο 2010/11 διαμορφώθηκε σε 3,16 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 2,8% έναντι της προηγούμενης περιόδου. Μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζουν τα ακριβότερα premium κρασιά ενώ παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στο χύμα κρασί, το οποίο τιμολογείται φθηνότερα έναντι των επώνυμων προϊόντων, αλλά και στη μπύρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το 2011 η συνολική παραγωγή οίνου στη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 2,75 εκατ. εκατόλιτρα, έχοντας υποχωρήσει κατά 11,3% σε σχέση με το 2010. Η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου επιβεβαιώνεται και από το σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ (-12,3% για τη περίοδο 2011/2010).

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών στη χώρα μας συνεχώς μειώνονται, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των αμπελουργών και της πολιτικής εκριζώσεων που εφαρμόζει η Ε.Ε.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές οίνου μειώθηκαν το 2011 κατά 12% στα 339,49 χιλ. εκατόλιτρα ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν σημαντική άνοδο 89%.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές κα-ταστάσεις 79 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών υποχώρησε ελαφρώς κατά 1%.

- Το 54,5% των οινοποιητικών επιχειρήσεων εμφάνισαν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με το 2010, με τη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,4% (σύνολο οικονομίας: -8,7%).

- Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 17,5%, στα €24,20 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν κατά 2,5 φορές, σε €15,52 εκ.

- Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε από 28,4% σε 23,5%, συμπαρασύροντας και τους δείκτες των λειτουργικών και προ φόρων κερδών σε 11,9% και -1,8% αντίστοιχα.

- Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε σε 1,64, ενώ η άμεση ρευστότητα παρέμεινε σταθερή στο 0,83.

- Το εκτεταμένο διάστημα διακράτησης Αποθεμάτων (8,7 μήνες) και η αργή είσπραξη των Απαιτήσεων (8 μήνες)διαμόρφωσαν τον εμπορικό κύκλο στις 289 ημέρες, παραμένοντας σταθερός από το 2010.

- Η κεφαλαιακή μόχλευση σχηματίστηκε σε 1 προς 1.

- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων έλαβε αρνητική τιμή (-2%) κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων κερδοφορίας.

Μοιραστείτε το άρθρο: