| Αποσύνδεση | Σύνδεση | Επικοινωνία |

Το καλάθι μου 0 Item (s)
Εναλλαγή Πλοήγησης
Η ετικέτα είναι το"Διαβατήριο" στον κόσμο του επώνυμου κρασιού, και δίνει με ένα τρόπο ενιαίο τις πληροφορίες που απαραίτητα πρέπει να έχει ο καταναλωτής που θα αγοράσει το κρασί. Και επειδή το κρασί ταξιδεύει σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι πληροφορίες του "διαβατηρίου-ετικέτας" πρέπει- κατά το δυνατόν- και είναι τυποποιημένες ως προς την πληροφορία που παρέχουν, ώστε αυτή να είναι προσιτή σε κάθε χώρα και αν "ταξιδέψει" η φιάλη.

Η ετικέτα κρασιού γνωστοποιεί στον καταναλωτή, εκτός από την ονομασία του προϊόντος, τον εμφιαλωτή ή τον οινοπαραγωγό, τον τύπο του κρασιού, πιθανώς την προέλευση, τα αναμενόμενα γευστικά χαρακτηριστικά του κ.ά. Διευκολύνει δηλαδή σε κάποιο βαθμό την αναγνώριση και την εκτίμηση της ποιότητας του προϊόντος.

Στην ετικέτα των κρασιών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όγκος του κρασιού, ο εμφιαλωτής του,οι αλκοολικοί του βαθμοί και η έδρα παραγωγής αν το κρασί είναι ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή εμφιάλωσης, για τα υπόλοιπα κρασιά.

   - Η κατηγορία του. Θα πρέπει να διαβάσουμε επάνω της μια από αυτές τις τέσσερις ενδείξεις της κατηγορίας του κρασιού: Οίνος Επιτραπέζιος, Τοπικός, Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος ή Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης.
   - Ο εμφιαλωτής του κρασιού με το όνομα, τη διεύθυνση του ή με τον κωδικό αριθμό που του έχει δώσει το Χημείο του Κράτους.
   - Η έδρα παραγωγής αν το κρασί είναι ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή εμφιάλωσης, για τα υπόλοιπα κρασιά.
    - Ο όγκος του περιεχόμενου στη φιάλη κρασιού που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 750, 500 ή 375 ml. Επιτρεπτά δεν είναι όλα τα μεγέθη φιαλών, παρά μόνο τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του 0,75 lt και του 1 λίτρου. Η πιο μικρή φιάλη κρασιού  είναι 0, 187 lt.
    - Ο αλκοολικός τίτλος του περιεχομένου κρασιού. Αναφέρεται στην επί τοις εκατό περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευμα.
    - Επίσης, από το 2004 η ένδειξη «Περιέχει Θειώδη» αναγράφεται υποχρεωτικά  σε κάθε ετικέτα κρασιού που παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα με τις υποχρεωτικές ενδείξεις ετικέτας κρασιού, στις φιάλες των οίνων ΠΟΠ επικολάται στο στόμιο τους ειδική ταινία ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ στις ετικέτες των οίνων ΠΓΕ αναγράφεται ένας κωδικός ελέγχου.

Επιπλέον, κάθε οινοπαραγωγός μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το κρασί του, μέσω των προαιρετικών ενδείξεων ετικέτας κρασιού. Τέτοιες είναι διάφορες προτάσεις σερβιρίσματος, αρμονίας με φαγητό κ.λπ. Ειδικά στα κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ, που κοινοποιούν την καταγωγή τους, μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον τόπο και το σταφύλι παραγωγής, την οινοποίηση, την πιθανή παλαίωση του κρασιού κ.λπ. Μπορεί επίσης να αναγράφεται η εσοδεία (η χρονιά δηλαδή συγκομιδής των σταφυλιών), που προφυλάσσει από την αγορά «γερασμένων» κρασιών, προϊδεάζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης φιάλης κ.ά.


Το ακριβές περιεχόμενο της ετικέτας ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης N 2392/1989 και Ν 3201/1990, οι οποίοι  θεσπίστηκαν για να εναρμονίσουν όλες τις χώρες της Ένωσης, δεδομένου ότι κάθε χώρα-μέλος της διαιρείται διοικητικά με διαφορετικό τρόπο.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Γαλλία διαιρούνται σε νομούς (departments), η Ιταλία σε επαρχίες (provincie), η Αγγλία σε κομητείες (counties) κ.λπ.

Επισημαίνουμε ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ο δήμος, η κοινότητα ή ο οικισμός, καθώς και η χώρα παραγωγής ή εμφιάλωσης, απαγορεύεται η αναγραφή του νομού.Στην pr;ajh το όνομα του νομού ή της επαρχίας αναγράφεται στην ετικέτα μαζί με τον αριθμό αδείας που διαθέτει κάθε κρασί.

Μπορείτε να δείτε την οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης του 2002 για λεπτομέρειες  και συμπληρωματικά εδώ .

Ετικέτα: Το Διαβατήριο του Οίνου