| Αποσύνδεση | Σύνδεση | Επικοινωνία |

Το καλάθι μου 0 Item (s)
Εναλλαγή Πλοήγησης
Οι τύποι των κρασιών προέρχονται από 4 βασικά τους χαρακτηριστικά:

Το Χρώμα.
Βάσει του χρώματος, τα κρασιά κατατάσσονται σε Λευκά, Ροζέ και Ερυθρά.
Το χρώμα του κρασιού προέρχεται τόσο από το χρώμα των σταφυλιών όσο και από τις μεθόδους οινοποίησης. Είναι δυνατόν, όμως, να έχουμε λευκά κρασιά από κόκκινα σταφύλια.

Την Περιεκτικότητα σε Σάκχαρα
Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα, τα κρασιά διακρίνονται σε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά  ανάλογα με την περιεκτικότητα τους ως προς τα σάκχαρα που παραμένουν αζύμωτα στο κρασί μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης.

- Ξηρά κρασιά είναι τα κρασιά τα οποία έχουν τη μικρότερη Περιεκτικότητα υπολειμματικών
σακχάρων (1-5g/l) και στο στόμα μας δεν αισθανόμαστε καμιά αίσθηση γλύκας.

- Ημίξηρα κρασιά έχουν μικρότερη ποσότητα υπολειμματικών σακχάρων από τα παρακάτω (μέχρι
20g/l) αλλά μεγαλύτερη από τα ξηρά κρασιά.

- Ημίγλυκα κρασιά είναι τα κρασιά τα οποία έχουν μικρότερη Περιεκτικότητα υπολειμματικών σακχάρων (20-50g/l) από τα γλυκά και η γεύση τους είναι μεν γλυκιά αλλά δεν υπερισχύει όπως
στα γλυκά κρασιά.

- Γλυκά κρασιά είναι τα κρασιά που περιέχουν μεγάλη περιεκτικότητα από υπολειμματικά σάκχαρα
(50-100g/l) των οποίων αποτέλεσμα είναι η γεύση τους να είναι πάρα πολύ γλυκά.
Η νομοθεσία ορίζει επακριβώς την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, για να χαρακτηριστεί ένα κρασί ξηρό ή ημίξηρο κλπ.
 
Την Περιεκτικότητα σε Οινόπνευμα
Τα κρασιά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και από τα επίπεδο του αλκοόλ που περιέχουν. Έτσι μπορούμε να έχουμε φυσικά επιτραπέζια κρασιά  και ενδυναμωμένα (Fortified)

- Επιτραπέζια κρασιά είναι αυτά τα οποία γενικώς ο αλκοολικός τους τίτλος είναι χαμηλότερος του 15% vol.

Υπάρχουν τρεις τύποι των φυσικών επιτραπέζιων κρασιών: Αδύνατο σώμα, Μέτριο σώμα, Γεμάτο σώμα. ·

- Αδύνατο σώμα χαρακτηρίζονται τα κρασιά τα οποία περιέχουν 8-10,5% Vol.

- Μέτριο σώμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία περιέχουν 11-12,5% Vol.

- Γεμάτο σώμα είναι εκείνα τα οποία περιέχουν 13-15% Vol.


- Ενδυναμωμένα (Fortified) κρασιά είναι κρασιά στα οποία κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης έχουμε προσθέσει φυσικό οινόπνευμα αμπελικής προέλευσης, με σκοπό να διακόψουμε την αλκοολική ζύμωση και να κρατήσουμε στο κρασί μεγάλη ποσότητα αζύμωτων σακχάρων έτσι ώστε αυτό να είναι γλυκό. Ο αλκοολικός βαθμός αυτών των κρασιών κυμαίνεται από 16-21% Vol.

Τα κρασιά μπορούν επίσης να περιέχουν ενσωματωμένα αρώματα μέσα τους μετά από προσθήκη αποστάγματος αρωματικών βοτάνων και μπαχαρικών ή από εμπότιση τους μέσα στα κρασιά. Αυτά τα κρασιά είναι συνήθως ενδυναμωμένα με συστατικά από αλκοόλ φυσικό και μπορούν να περιγραφούν ως ενδυναμωμένα και αρωματικά. Τα ενδυναμωμένα και αρωματικά κρασιά είναι απλά κρασιά ενδυναμωμένα από απόσταγμα σταφυλής και αρωματίζονται με αρωματικά βότανα και μπαχαρικά.

Την Περιεκτικότητα σε Διοξείδιο του Άνθρακα.
Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε διοξείδιο του άνθρακα, τα κρασιά χαρακτηρίζονται ήσυχα ή ήρεμα (απλά), ημιαφρώδη και αφρώδη.

- Τα ήρεμα κρασιά έχουν οινοποιηθεί με κανονική μέθοδο οινοποίησης και περιέχουν CO2 που δεν ξεπερνάει τα 2g/l με πίεση 1 Atm.

- Τα ημιαφρώδη κρασιά
είναι εκείνα στα οποία το CO2 είναι 2-5g/l με πίεση από 1-2,5 Atm.

- Τα αφρώδη κρασιά περνούν από τη διαδικασία δύο διαφορετικών ζυμώσεων. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη κανονικά, προσθέτουμε σάκχαρα προκαλώντας μια καινούρια αλκοολική ζύμωση η οποία γίνεται μέσα σε κλειστή δεξαμενή ή στη φιάλη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αφήνουμε το CO2 να φύγει και το αιχμαλωτίζουμε μέσα στο κρασί. Έτσι όταν ανοίξουμε και σερβίρουμε ένα τέτοιο κρασί, βλέπουμε στο ποτήρι μας το τρελό παιχνίδι των φυσαλίδων. Τα κρασιά αυτά έχουν περιεκτικότητα σε CO2 6-10g/l και πίεση από 2,5-5Atm.

Ανάλογα με την προέλευση του διοξειδίου του άνθρακα διακρίνουμε τα Φυσικά αφρώδη κρασιά, στα οποία το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από την αλκοολική ζύμωση και έχει διατηρηθεί στο κρασί, και τα Ανθρακούχα, στα οποία έχει προστεθεί εκ των υστέρων.

Τύποι Ελληνικών Οίνων