| Αποσύνδεση | Σύνδεση | Επικοινωνία |

Το καλάθι μου 0 Item (s)
Εναλλαγή Πλοήγησης
Βασικά, η "σοδειά" ή "χρονιά" (vintage) είναι το έτος κατά το οποίο τρυγήθηκαν τα σταφύλια από τα οποία παρήχθη το συγκεκριμένο κρασί. Λαμβάνει υπ' όψη τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και την ποιότητα αυτών των σταφυλιών. Και, όπως τα κρασιά, έτσι και αυτές "βαθμολογούνται".

Η βαθμολογία μιας χρονιάς θα πρέπει να εξυπηρετεί μόνο μια χονδρική εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών των κρασιών που παρήχθησαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Το να προβλέψει κανείς την ποιότητα ενός κρασιού από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν είναι ασφαλώς πολύ επιπόλαιο, θα χρειαστεί κανείς πιο συγκεκριμένα κριτήρια, όπως π.χ. τη δοκιμή αριθμού κρασιών.

Πίνακες Βαθμολόγησης

Υπάρχουν πίνακες που αποτυπώνουν τη βαθμολόγηση κάθε χρονιάς σε μια συγκεκριμένη οινοποιητική περιοχή. Μη θεωρήσετε ότι οι πίνακες αυτοί συνθέτουν το άθροισμα των ιδιοτήτων των κρασιών, κάθε άλλο. Οι βαθμολογήσεις δείχνουν απλά μια χονδρική εκτίμηση της φήμης της συγκεκριμένης χρονιάς. Το πιο χρήσιμο στοιχείο αυτών των πινάκων είναι η ένδειξη πόσο να κρατηθούν και πότε να καταναλωθούν τα κρασιά της κάθε χρονιάς.

Οι γενικεύσεις μπορούν να βοηθήσουν τον οινόφιλο να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα των κρασιών σε κάποιο βαθμό, π.χ. στην Γαλλία και στο Ιταλικό Piedmont η έλλειψη βροχών την άνοιξη και η ξηρασία του καλοκαιριού έδωσαν κρασιά που -γενικά- τους έλειπε η φρεσκάδα.

Τα κρασιά λοιπόν μιας περιοχής μπορούν να μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως:

Οξύτητα: Κάποια δίνουν την αίσθηση της φρεσκάδας (1996 και 2001 στην Γαλλία) ή τα περισσότερα έχουν υποδεέστερη γεύση (2003 στην Ευρώπη).

Είναι "σκληρά" (1998 στην Γαλλία) ή "μαλακά" (1996 και 1997 στην Βουργουνδία).

Ένα πολύ καλό κρασί από μια εξαιρετική χρονιά (1989, 1990, 2000, 2005 στην Γαλλία) έχει μεγαλύτερη συλλεκτική αξία και αξίζει να κρατηθεί, από ένα κρασί αντίστοιχης ποιότητας αλλά από "δύσκολη" χρονιά (2003, 2004 στην Γαλλία -ασφαλώς με πάμπολλες εξαιρέσεις αυτού του κανόνα.).

Μπορείτε να βρείτε τους αντίστοιχους πίνακες βαθμολόγησης του Robert Parker στην διεύθυνση: http://www.erobertparker.com/newSearch/vintagechart1.aspx

Η βαθμολόγηση της "σοδειάς" (χρονιάς)