Πως αξιολογούμε ένα κρασί;Από τον Γ. Μιχαήλο


Ένα δωμάτιο με τέσσερεις wine experts και 4 διαφορετικά κρασιά είναι επαρκέστατος χώρος για σοβαρές διαφωνίες ως προς την ποιότητα αυτών των οποίων δοκιμάζουν. Μνημειώδεις έχουν υπάρξει εξάλλου στο παρελθόν οι αντιπαραθέσεις μεγάλων ονομάτων του χώρου, όπως ο “his Bobiness” Robert Parker και η γκουρού του κρασιού Jancis Robinson MW, πάνω σε συγκεκριμένα κρασιά. Το Pavie του 2003 για παράδειγμα αποτέλεσε ένα κρασί το οποίο άνοιξε τους ασκούς τους Αιόλου, με τη «κόντρα» των δύο κορυφαίων κριτικών να φτάνει στα άκρα